Diskon Buku Basa Sunda Geger Sunten

Wilujeng wayah kieu ka sakumna baraya alumni UPI saalam dunya. Hayu urang ngamumulé basa Sunda ku nyarita jeung maca buku-buku basa Sunda! Sayogi diskon 20 persén buku-buku wedalan Geger Sunten pikeun alumni UPI nu miboga Kartu Anggota IKA UPI. Kartu anggota dina wangun éléktronik tiasa langsung aktif saatos régistrasi dina website: www.ikaupi.org.

Diskon ogé tiasa dianggo kanggo Mie Baso & Es Teler PLO. Omat béjaan ka nu lian! Keun baé da hirup mah hadé goréng ogé ku baso. Cag!

Diskon Buku Basa Sunda Geger Sunten

27,905 thoughts on “Diskon Buku Basa Sunda Geger Sunten