LEMBAGA OTONOM

BADAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Ketua
Dr. Hendi Sutresna, M.Si.

Anggota
Dr. Fahrus Zaman Fadhly, M.Pd.
Jaja Jamaludin, M.Si.
Drs. Himam Haris, M.M.Pd.
Dr. Syarip Hidayat, M.Pd.
Dr. Encep Supriatna, M.Pd.
Dr. Sahril Buchori, M.Pd.

BADAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN VOKASI

Ketua
Tugas Supriyanto, S.Pd.

Anggota
Eri Kurniawan, Ph.D.
Aceng Imam, S.Pd.
Rizal Anshory Wiguna, S.Pd.

BADAN PENGEMBANGAN USAHA

Ketua
Nono Sudarsono, S.Pd.

Anggota
Yayat Syariful Hidayat, S.Pd.
Drs. Asrul Amri

LEMBAGA ADVOKASI GURU

Ketua
Iwan Hermawan, S.Pd., M.M.

Anggota
Agus Setia Mulyadi, S.Pd.
Drs. Asep Turniawan
Aep Ahmad Senjaya, S.Pd.
Drs. Asep Zaenudin
Dr. Lius Risnuwanto, M.Pd.

LEMBAGA PENERBITAN

Ketua
Torik Imanurdin, S.Pd.

Anggota
Dimas Handi Hijrah Saputra, S.S.
Muktiarni, S.Pd.