Diskon Buku Basa Sunda Geger Sunten

Wilujeng wayah kieu ka sakumna baraya alumni UPI saalam dunya. Hayu urang ngamumulé basa Sunda ku nyarita jeung maca buku-buku basa Sunda! Sayogi diskon 20 persén buku-buku wedalan Geger Sunten pikeun alumni UPI nu miboga Kartu Anggota IKA UPI. Kartu anggota dina wangun éléktronik tiasa langsung aktif saatos régistrasi dina website: www.ikaupi.org.

Diskon ogé tiasa dianggo kanggo Mie Baso & Es Teler PLO. Omat béjaan ka nu lian! Keun baé da hirup mah hadé goréng ogé ku baso. Cag!

Diskon Buku Basa Sunda Geger Sunten

Leave a Reply